გადარჩენა ფიზიკურთან ერთად მორალური საკითხი გახდა. ვინც უარი თქვა ქურდობასა და პროსტიტუციაზე - მოკვდა; ვინც სხვას აძლევდა საკვებს - მოკვდა; ვინც&n...


კალანდრინო და კომპანია დეკამერონში      ჯოვანი ბოკაჩოს „დეკამერონი“ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ შედევრად არის მიჩნ...


       სანამ თეთრი კურდღლის, როგორც სიმბოლოს როლს განვიხილავთ დასახელებულ ლიტერატურულ ტექსტებში, მანამდე თავად ამ ორი ტექ...


Lili Arabuli1, R Jezek2, P Lovecka2, T Macek2, T Ruml2, J Viktorova2 and E Nikoleishvili1 1 University of Georgia, Georgia 2 University of Chemist...


Professor Nana Shavtvaladze Head of Department of Georgian Philology University of Georgia Why Study a Foreign Language? There are a few answ...


„კვიპრიანეს ნადიმი“ ახალი აღთქმის მოტივებზე დაფუძნებლი სატირული      ნაწარმოები და მისი გავლენა შუა საუკუნეებ...