Blog of The University of Georgia


ჩემი აზრით , მკითხველს პატივი უნდა სცე და პირველივე აბზაცში გააფრთხილო ,რომ არაპროფესიონალი ხარ ,ბევრ შეცდომას დაუშვებ წერისას და შესაძლოა არც ღირ...