საქართველოს უნივერსიტეტის ბლოგი


განივთებული ნათელი შუმერულ ცივილიზაციებში - მელამი ბლეკისა და გრინის "უძველესი მესოპოტამიის ლექსიკონის" თანახმად, მელამი წარმოადგენს ხილულ ბრწყ...