საქართველოს უნივერსიტეტის ბლოგი


           თუკი თვალს გადავავლებთ თანამედროვე მსოფლიოს პოლიტიკურ მოწყობას, მარტივად შევამჩნევთ ისეთ სახასიათო ელემენტებს როგორიცაა ბიპოლარიზმი და ...