საქართველოს უნივერსიტეტის ბლოგი


Have you ever thought of the difference between lonely life and life alone? Most times, the battle we fight against comes to the reality of our fe...


კალანდრინო და კომპანია დეკამერონში      ჯოვანი ბოკაჩოს „დეკამერონი“ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ შედევრად არის მიჩნ...


       სანამ თეთრი კურდღლის, როგორც სიმბოლოს როლს განვიხილავთ დასახელებულ ლიტერატურულ ტექსტებში, მანამდე თავად ამ ორი ტექ...


Lili Arabuli1, R Jezek2, P Lovecka2, T Macek2, T Ruml2, J Viktorova2 and E Nikoleishvili1 1 University of Georgia, Georgia 2 University of Chemist...


Professor Nana Shavtvaladze Head of Department of Georgian Philology University of Georgia Why Study a Foreign Language? There are a few answ...


„კვიპრიანეს ნადიმი“ ახალი აღთქმის მოტივებზე დაფუძნებლი სატირული      ნაწარმოები და მისი გავლენა შუა საუკუნეებ...